Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi kính thông báo đến các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia:

Căn cứ công văn số 135/SCT-QLTM ngày 14/02/2019 của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ về việc mời tham gia Hội chợ Hùng Vương năm 2019; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi thông báo chương trình Hội chợ Hùng Vương năm 2019 cụ thể như sau:

Thực hiện Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019; Quyết định số 2273/QĐ-SCT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở Công Thương Quảng Ngãi về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi có nhận Công văn số 419/XTTM-CSXT ngày 07/3/2019 của Cục Xúc tiến thương mại về việc mời tham gia Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2019 với những nội dung như sau:

Thực hiện chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2019, nhằm hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội, giữ vững và đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường EU mà Cộng hòa Pháp (CH Pháp) và Cộng hòa Liên bang Đức (CHLB Đức) là các quốc gia giữ vị trí chủ chốt, đồng thời tiếp cận công nghệ tiên tiến và máy móc hiện đại, Cục Xúc tiến thương mại (Cục XTTM) phối hợp với cơ quan hữu quan tổ chức Đoàn giao dịch Xúc tiến Thương mại – đầu tư tại CH Pháp và CHLB Đức.

Thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công Thương Quảng Ngãi) dự kiến tổ chức phiên chợ hàng Việt về hải đảo huyện Lý Sơn vào dịp trước Tết Nguyên Đán 2019 và trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với nội dung cụ thể như sau:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất được biết và đăng ký tham gia với các nội dung như sau:

Ngày 25/11/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo quốc tế “ Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm”.

Theo Tân Hoa xã, ngày 12/11, Bộ trưởng Thương mại các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ký thỏa thuận về thương mại điện tử đầu tiên, khuyến khích hoạt động kinh doanh không dùng giấy giữa các doanh nghiệp và chính phủ trong khối nhằm thực hiện giao dịch nhanh chóng và hiệu quả.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định về xác thực và định danh điện tử nhằm góp phần đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong giao dịch điện tử.