Sàn giao dịch
thương mại điện tử
Quảng Ngãi
9 gian hàng đã đăng ký tham gia
31 sản phẩm được trưng bày
3 người dùng đang online
Đăng ký ngay

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Công ty TNHH Tiến Lợi có kế hoạch tổ chức Hội chợ Xuân Quảng Ngãi năm 2017, Công ty TNHH Tiến Lợi kính đề nghị Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi phối hợp và hỗ trợCông ty trong việc tổ chức Hội chợ Xuân Quảng Ngãi 2017, với các nội dung cụ thể như sau:

 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi – Sở Công Thương Quảng Ngãi thông báo đến các doanh nghiệp và Hợp tác xã đăng ký tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, Khánh Hòa 2016 với các nội dung như sau:

Thực hiện kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997 - 01/01/2017), Trong đó Sở Công Thương được giao tổ chức "Hội chợ công nghiệp nông thôn khu vực Đông Nam Bộ - Bình Phước năm 2016"

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Công ty TNHH Tiến Lợi có kế hoạch tổ chức Hội chợ Xuân Quảng Ngãi năm 2017, Công ty TNHH Tiến Lợi kính đề nghị Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi phối hợp và hỗ trợCông ty trong việc tổ chức Hội chợ Xuân Quảng Ngãi 2017, với các nội dung cụ thể như sau:

 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi – Sở Công Thương Quảng Ngãi thông báo đến các doanh nghiệp và Hợp tác xã đăng ký tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, Khánh Hòa 2016 với các nội dung như sau:

Thực hiện kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997 - 01/01/2017), Trong đó Sở Công Thương được giao tổ chức "Hội chợ công nghiệp nông thôn khu vực Đông Nam Bộ - Bình Phước năm 2016"

Video
Quảng cáo